Tarihin ve doğal güzelliklerin buluştuğu yer: Palu

Tarihin ve doğal güzelliklerin buluştuğu yer: Palu

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Palu kısa filmi...

Youtube Kanalı VİDEO

VİDEOYU PAYLAŞ!

Palu ilk çağlardan beri bölgenin önemli bir yerleşim alanı olmuştur. M.Ö 5000 yıllarına ait bulgular mevcuttur. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler  gibi değişik kültürlere sahne olmuş ve bu medeniyetlerin kültür hazinelerine beşiklik yapmıştır.  

Türk akınlarının başlamasıyla bölgeye önceleri Çubukoğulları, Artukoğulları Beyliği ve Anadolu Selçuklu Devleti hakim olmuştur. Daha sonraları İlhanlılar, Dulkadiroğulları ve Akkoyunluların hâkimiyeti altına girmiştir. Çaldıran Zaferinden sonra Cemşid Bey’in yönetiminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde “Hükümet Sancak” statüsüne alınan Palu; Cemşid Bey ve ailesinin idaresine verilmiştir. Tanzimat’a kadar bu şekilde idare edilmiştir. Özellikle 19.yy’da idari taksimatta bazen Diyarbakır Eyaleti’ne bazen de Mamüratü’l-Aziz Vilayeti’ne bağlanmıştır. 

1900’lü yılların başında  30 bini aşkın nüfusu,  8 nahiyesi ve 316 köyü olan Palu;  1948 yılında Karakoçan ve Sivan (Selvi)’nin ayrılması ve köylerin bir kısmının Bingöl merkeze bağlanması ile kendinden büyük bir parça kaybetmiştir. 150’ye yakın köyü kalan Palu 1988 yılında Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya’nın ilçe olması ile 36 köye kadar düşmüştür.

Coğrafi Yapı

İlçemiz Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde Elazığ İli’ne bağlı bir ilçedir. İl merkezinin 75 km doğusunda yer almaktadır. 765 km2’lik yüzölçümüne sahip bir sahada yer almaktadır.

Doğuda Bingöl Merkez ve Genç İlçesi, batıda Elazığ İli, kuzeyde Kovancılar İlçesi, kuzeydoğuda Karakoçan İlçesi, güneyde Arıcak ve Alacakaya İlçeleri, güneybatıda Maden İlçeleri ile çevrilidir.

Palu, deniz seviyesinden 844 metre yüksekliktedir. Çukur bir sahada yer almaktadır. Murat Nehri’nin sağ sahilinde vadi tabanı düzlüğü ile demiryolu çevresinde bir yerleşimdir. İlçe merkezi yüksek tepelerle çevrilidir. Palu- Kovancılar arasındaki düz alanlar yeni yerleşim alanları olarak kullanılmaktadır.

İdari Durum ve Nüfus

İlçemize bağlı 1 belde, 37 köy, 35 mezra ve 10 mahalle bulunmaktadır. Beyhan Beldesi’nde 4 mahalle mevcuttur. 2014 yılı sonu itibariyle toplam nüfusu 20.035, merkez nüfus ise 9.454’dür.

Ekonomik Durum

Tarihte çok önemli bir ticaret merkez olan ve İpek Yolu güzergâhında olan İlçemiz, nüfus potansiyelinin dağılması ve önemli karayollarının daha kuzeye alınması sebebiyle ticari merkez özelliğini kaybetmiştir. Yer altı kaynakları bakımından önemli bir potansiyel barındıran İlçemizde orta ölçekli Krom Mermer ve Kum Ocakları tesisleri bulunmaktadır. Yapımları devam eden Beyhan I, Beyhan II ve Hamzabey Barajları  önemli istihdam alanları oluşturmaktadır.  Birçok köyümüzde ve ilçe merkezinde geleneksel usullerle sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılık yapılmaktadır.

Tarihi ve kültürel zenginliği olan ilçemiz turizm açısından bölgede önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgenin tanıtılması ve turizme kazandırılması çalışmaları devam etmektedir.