Aldatılan Eş, Eşiyle Beraber Olan Üçüncü Kişiye Dava Açabilir mi? - Av. Banu Temoçin

Aldatılan Eş, Eşiyle Beraber Olan Üçüncü Kişiye Dava Açabilir mi?


Zina sebebiyle boşanma davası konusunu daha önceki bir yazımda detaylı incelemiştik şimdi o konuyla bağı olan ve önemi sebebiyle ayrı bir başlık altında incelenmesi gereken bu güncel konuyu ele alıp açıklamak isterim.

Aldatılan eşin, diğer eşle beraber olan üçüncü kişiye karşı herhangi bir dava hakkı yani dava yoluyla manevi tazminat talep etme hakkı var mıdır? Bu konu Magazinsel boşanma davalarında özellikle son zamanlarda sıkça karşılaştığımız popüler bir mesele haline gelmiştir. Her nedense bu konu hakkında farklı yorumlar yapılmış ancak tam olarak açıklanamamıştır.

Biz avukatlara gelip de fazlasıyla gergin bir şekilde, hem eşime hem de eşimin beni aldattığı kişiye dava açacağım diyen vatandaşlarımıza durumu anlatmak her zaman kolay olmaz.

TV den duyulduğu ve detayı bilinmeden yorumlandığı zaman aldatılan eş, eşinin kendisini aldattığı kişiye karşı fazlasıyla dava hakkı olduğunu düşünmektedir. 
Ancak işin aslı çok farklı.

Öncesinde hukukçuların dahi farklı yorumladığı bu konuya Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı son noktayı koymuştur 2018 tarihli kararında bu konuyu detayı ile birlikte açıklamıştır. 

2017/5 Esas numaları, 2018/7 karar numaralı 06.07.2018 tarihli Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul kararında,  uzun uzun inceleme yapıp, sonuç kısmında: 
‘Aldatan eş ile birlikte olan üçüncü kişinin fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilmesine olanak bulunmadığından sadece aldatma fiiline iştirak etmesi nedeniyle, aldatan eşle birlikte TBK’ nun 61. Maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. 

Evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişinin, aldatılan eşe karşı manevi tazminat sorumluluğu ile ilgili olarak kanunlarımızda özel bir tazminat hükmü yer almamasına rağmen, haksız fiile ilişkin genel koşulları da taşımayan eyleminden dolayı üçüncü kişi aleyhine yargı kararıyla tazminat sorumluluğu ihdas edilmesi, evlilik birliğinin ve aile bütünlüğünün korunması gibi saiklerle dahi kabul görmemelidir.

Hemen belirtmelidir ki, üçüncü kişinin katıldığı aldatma eylemi ile bağlantılı olmakla birlikte sadakatsizlik olgusundan farklı olarak, bağımsız, özel ve nitelikli bir kişilik hakkı ihlali durumunda, eş söyleyişle üçüncü kişinin doğrudan aldatılan eşin kişilik değerlerine yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunması durumunda manevi tazminat sorumluluğunun doğacağına tereddüt bulunmamaktadır.

Bu kapsamda örneğin, aldatma eylemi ile bağlantılı olarak üçüncü kişinin, aldatılan eşin konut dokunulmazlığını ihlal etmesi, özel yaşamına müdahale etmesi, sır alanına girmesi, ele geçirdiği bazı özel bilgileri ifşa etmesi, kullandığı söz ve diğer ifadeler ile onur ve saygınlığını zedelemesi gibi eylemlerinde hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği şüphesizdir.

Hal böyle olunca, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen başkaca bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki eyleminden dolayı aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.’ 

Yargıtay genel kurulu kararıyla açık bir şekilde anlıyoruz ki, sadakat yükümlülüğü sadece karı koca arasında yani eşlerin birbirine karşı geçerlidir ve bu sadakat yükümlülüğü üçüncü kişiyi bağlamaz.

Üçüncü kişi, birliktelik yaşadığı kişinin evli olduğunu bilmesi dahi bu durumu değiştirmez ve bu üçüncü kişiye karşı, sadece aldatma olgusu sebebiyle, manevi tazminat davası açılamaz.

Ancak üçüncü kişinin, aldatma olgusuyla bağlantılı olarak Yargıtay kararında belirtildiği gibi aldatılan eşin kişilik değerlerine aykırılık oluşturan hukuka aykırı fiiller de bulunması durumunda manevi tazminat sorumluluğunun olacağı kesindir. Yani üçüncü kişi aldatılan eşin kişilik hakları aleyhine bir fiilde bulunmaz, sadece aldatmanın tarafı olursa o üçüncü kişiye manevi tazminat davası açılamaz. 

Lakin şunu ayrı tutalım aldatılan eşin, kusurlu olan aldatan eşe karşı tazminat hakkı her zaman her durumda saklıdır.

Sadece eş tarafından değil hayatınızdaki hiçbir sosyal ilişkinizde aldatılmamanız temennisiyle...

15 gün sonra başka bir yazımda görüşmek üzere :) esen kalın..

av.banutemocin@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 3

  • Sezen | 18 Şubat 2021 01:37

    insanların haklarını bilmesi ve sizin buna vesile olmanız çok güzel. Teşekkürler avukat hanım

  • Ayça | 12 Şubat 2021 14:43

    Zeynep ile aramızda tartıştığımız bi konuydu okuyup bilgilendik saolun ????

  • Zeynep | 12 Şubat 2021 14:42

    Bu tarz güncel konular hakkında bilgi vermeniz çok hoş saolun avukat hanım

YAZARIN SON 5 YAZISI
16May

Evlat Edinme Davası

12Mar

Cinsel Taciz Suçu

11Şub
21Oca
05Oca